facebook Twitter

Noticias

foto evento noticia web

El Club Liberal Español premia a Unión Editorial por el cuarenta aniversario de su dedicación editorial a la difusión del pensamiento liberal

Leer más...
 
remera_delantera

Tu camiseta de la Escuela Austriaca

Leer más...
 
banner_fraude

Jesús Huerta de Soto, Carlos Rodríguez Braun, Juan Ramón Rallo, entre otros, reunidos en un sólo documental explicando la actual crisis económica.

Leer más...
 
PROBLEMAS ESPISTEMOLÓGICOS DE LA ECONOMÍANUESTRO ENEMIGO, EL ESTADO

ECONOMIA [catalán]
Ampliar imagen


ECONOMIA [catalán]

Textos i activitats en anglés

Autor:
( Franch Parella, Jordi )
Precio: €29,99
Colección: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
ISBN: 978-84-7209-601-1
Dimensiones:
21,00 x 28,00 cm
Núm. de Páginas: 400
Fecha de Publicación: 2013
Núm. de Edición: 1
Encuadernación: RústicaPròleg

PRÒLEG

per Jesús Huerta de Soto

Em produeix una gran satisfacció prologar aquesta petita joia que sens dubte és el llibre de text d’Economia per a batxillerat que ha escrit el Dr. Jordi Franch Parella. Primer, perquè el professor Franch Parella és un dels meus més brillants i prometedors deixebles. Segon, perquè des de feia anys venia acariciant la idea d’impulsar la publicació d’un manual introductori per a joves estudiants que fos capaç de submergir-los plenament, ja des del principi, en la veritable economia científica del segle XXI; és a dir, en aquella elaborada prenent com a centre a l’ésser humà de carn i os, entès com a actor creatiu dotat d’una innata capacitat empresarial i que alhora és el protagonista indiscutible de tots els processos socials i de mercat. En tercer lloc, perquè aquest manual, al mateix temps que inclou tots els continguts docents tradicionals, afegeix gran frescor i claredat en incorporar a cada pas la concepció dinàmica del mercat, la importància del factor temps i de la teoria del capital, l’estructura per etapes del procés productiu i, en definitiva, la rellevància determinant dels preus relatius i de la idea que aquests no són fixats per misterioses funcions o corbes sinó que sorgeixen contínuament de les accions concretes i sempre canviants dels éssers humans. Finalment, i en quart lloc, perquè enfront de l’enfocament intervencionista i d’enginyeria social que avui, ja en ple món globalitzat i en contínua expansió innovadora, ha quedat superat i obsolet, Franch Parella ofereix en aquest llibre una visió molt més moderna de l’economia que reconeix, respecta i impulsa la importància protagonista de la creativitat humana i de la llibertat d’empresa.

Fa poc més de cinquanta anys, els professors Enrique Fuentes Quintana i Juan Velarde Fuertes van publicar un llegendari llibre d’economia per a estudiants de batxillerat que, amb el títol de «Política Económica», hauria de tenir una influència decisiva a l’hora de despertar la vocació de generacions i generacions de joves economistes que, amb el temps, serien els protagonistes i impulsarien la gran modernització i desenvolupament econòmic que Espanya ha experimentat en les últimes dècades. Avui, sens dubte, aquesta fita històrica es torna a repetir al nostre país de la mà de Jordi Franch Parella que, amb aquest llibre, no només ofereix als joves espanyols un manual pel qual jo personalment hagués donat qualsevol cosa abans d’entrar a la Universitat, sinó que, a més, fonamenta les bases sobre les quals les futures generacions dels nostres economistes desenvoluparan al llarg de les properes dècades d’aquest segle la seva curiositat intel·lectual, esperit crític i amor a la cerca de la veritat.

Madrid, 28 de gener de 2012
Festa de Sant Tomàs d’Aquino
Patró de tots els estudiants

Ressenya

Aquest llibre està especialment dirigit als estudiants que s’aproximen a l’economia per primera vegada (en el batxillerat, cicles formatius o com a text universitari introductori) i pretén exposar de manera lògica i rigorosa els fonaments de l’economia. En l’actual societat, un dels principals actius, més que mai, és el coneixement. Estem en la denominada societat de la informació i el coneixement. Les necessitats de formació esdevenen contínues al llarg de la vida i, per descomptat, l’ensenyament és solament el principi d’un llarg camí educatiu. Amb els coneixements i habilitats d’un ensenyament no especialitzat possiblement sigui difícil accedir al mercat laboral i, més encara, cobrar un sou atractiu. Aproximadament el 25% de la població dels països del nostre entorn té estudis universitaris. I és que, en el Regne Unit, els graduats universitaris guanyen un 140% més que els que no tenen estudis superiors. I a França i Irlanda, gairebé el doble. A Espanya, secularment castigada per altes taxes d’atur, els treballadors amb estudis universitaris cobren un salari un 60% superior al dels que tenen estudis bàsics (alguns estudis universitaris continuen sense adaptar-se a les demandes actuals).

En segon lloc, l’estudi de l’economia és intrínsecament recomanable, a més de molt interessant, perquè afecta a tots els actes humans. En qualsevol acte de les nostres vides, ho vulguem o no, estem tractant d’economia. Per què algunes estrelles del rock o de l’esport guanyen més que un professor o empresari autònom, per exemple? Què determina el preu d’un cafè? Quins efectes té l’expansió monetària dels bancs centrals? I l’expansió creditícia dels bancs comercials? Quins efectes té la pujada del preu del petroli?

Si la gent no coneix les lleis fonamentals de l’economia, aquesta societat està abocada al fracàs. Thomas Carlyle, un conegut escriptor britànic del segle xix, va qualificar de «ciència lúgubre» l’economia. No obstant això, tractant-se adequadament, no té per què ser-ho. L’economia no solament és fascinant, sinó sempre interessant i fins i tot pot resultar divertida. En economia tractem aspectes que formen part de la realitat més quotidiana. No és pura teoria intel·lectual al marge de la vida real. Tot en economia és sentit comú (el menys comú dels sentits) i lògica deductiva, partint de l’axioma que l’ésser humà actua.

S’han inclòs en cada unitat una sèrie de lectures i activitats en anglès. Això és fruit de l’experiència de l’autor en la pràctica del CLIL (Content and Language Integrated Learning). L’objectiu és, en un món globalitzat, avançar en l’aprenentatge i domini tant de l’economia com de l’anglès aplicat a aquest àmbit. Els resultats obtinguts en la pràctica docent són àmpliament positius.

En el moment d’escriure aquestes línies, el món pateix els efectes d’una severa crisi financera internacional. Els símptomes, presentats pels dirigents polítics en una primera etapa com a «suau desacceleració», es van fer molt evidents a partir de 2008. Acabava una llarga etapa de falsa eufòria econòmica en la qual l’estalvi s’havia substituït per l’endeutament massiu, i començava una llarga depressió. És evident que s’han comès greus errors. No obstant això, no hi ha unanimitat ni en el diagnòstic de la crisi ni en el seu tractament. A diferència de les ciències naturals, l’economia no permet experiments de laboratori. Lleis naturals com la gravitació estan perfectament estudiades per la física, com també els efectes de la seva transgressió. Les lleis naturals de l’economia són molt menys evidents a simple vista, encara que existeixen igualment. De la mateixa manera, violentar les lleis no escrites de l’economia té conseqüències tràgiques. De fet, el seu descobriment és un dels principals objectius d’aquest llibre.

Índex

pdf icib2

 

Avís: Per poder obrir el fitxer necessitarà tenir instal·lat el programa Acrobat Reader. Pot obtenir-ho gratuïtament en l'adreça:
htttp://www.adobe.com/Acrobat

Colecciones
Información
C/Nicaragua 17 - local
E-28016 Madrid
Tel. +34 913 500 228
Fax +34 911 812 212
Email


copyright © 2013 Unión Editorial S.A.